Vi älskar Sveriges småföretag!

Oh My erbjuder en snabb och smidig process för att söka ersättning vid
korttidspermittering

Kontakta oss

Hur fungerar det här?

Oh My erbjuder er med en snabb, smidig och kostnadseffektiv process för att ansöka om ersättning för korttidspermitteringar. Det blir rätt direkt och du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vad hjälper vi er med?

 • — Säkerställa att ni uppfyller de krav som ställs för att söka ersättning
 • — Förbereda och sammanställa underlag till Tillväxtverket
 • — Redovisa hur företaget drabbats av svårigheter att klara de ekonomiska
  utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19
 • — Redovisa på vilka sätt ni som arbetsgivare har använt er av andra tillgängliga
  åtgärder för att minska arbetskraftskostnader
 • — Bevaka Tillväxtverkets arbete med förutsättningar och rutiner för att inte tappa
  fart i ansökan
 • — Sammanställa kommunikationsmaterial och FAQ för in- och omvärld
 • — Bistå vid behov i lokala förhandlingar med fackklubb

Varför gör vi detta?

 • — Vi har bred erfarenhet av att jobba med upphandlingar och offentlig sektor. Denna kompetens kommer väl till pass just nu.
 • — Vi vill hjälpa pressade småföretagare med byråkratin
 • — Vi säkerställer att det blir rätt ansökningar vilket innebär mindre administration för Tillväxtverket vilket i sin tur leder till kortare ledtider
 • — Staten beslutar om man får stöd eller inte, men alla är förtjänta av korrekta ansökningar som bygger på rätt data och ingångsvärden.
 • — Landets småföretagare får hjälp av experter och kan fokusera på sin business.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermitteringar är en del av regeringens krispaket som innebär att lönekostnader kan minskas med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Det är ett sätt för företag att minska sina personalkostnader utan att säga upp anställda för att sedan
snabbt kunna växla upp när läget vänder.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka från den 7 april men tillämpas redan från den 16 mars. Ersättning kan sökas för sex månader framåt med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.

Hur mycket kan du
spara?

Här är ett exempel som regeringen använder på sin sajt: Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Schysst av staten,
hur ansöker jag?

Tillväxtverket, som kommer att administrera ansökningarna, arbetar för högtryck med att få till förutsättningar och rutinerna kring korttidspermittering. Stödet betalas ut först när Tillväxtverket har godkänt din ansökan. Därför gäller det att vara väl förberedd och ligga i framkant med ansökan.

Kontakta oss

Med vänliga hälsningar

ohmy.co